Alarmantni podaci: Svaka treća žena u Srbiji imala abortus!

Prema postojećim statističkim podacima, žene u Srbiji neredovno koriste hormonsku kontracepciju, često dolazi do neželjenih trudnoća, a abortusa je, nažalost, sve više.

Gotovo svaka druga žena u Srbiji kaže da nikada ne bi koristila kontraceptivne pilule, više od 15 posto žena koristi prekid odnosa i računanje plodnih dana kao redovnu kontracepciju, svaka treća žena misli da je hitna kontracepcija štetna, a 40 posto žena je imalo barem jedan abortus, od toga preko 30 posto pre rođenja prvog deteta!

To su su samo neki od rezultata velikog online upitnika, koji je sproveden pod nazivom “Istine i zablude o kontracepciji”. Anketirano je više od 1000 žena iz cele Srbije. Upitnik se sastojao od 15 pitanja, najveći broj ispitanica ima između 20 i 40 godina, gotovo pola anketiranih je fakultetski obrazovano, a odgovori koji su dobijeni su veoma zabrinuli ginekologe koji se bave temom upotrebe kontracepcije i planiranja porodice.

“Nedovoljno smo informisani o hormonskoj kontacepciji! Ova oblast je i dalje puna predrasuda kod žena, čini se i više nego što smo mogli da pretpostavimo. To je najvažniji utisak ispitivanja koje smo obavili u poslednja dva meseca. Neophodno je da svi zajedno radimo na podizanju svesti, treba nam mnogo pravih informacija, tribina, debata i konkretnih rešenja, jer je to zaista neophodan preduslov da smanjimo broj abortusa i podignemo natalitet u Srbiji”, ističe dr Mima Fazlagić, ginekolog i predsednica udruženja “Naša ASKA”.

“Prema rezultatima naše ankete, svaka treća žena u Srbiji je imala barem jedan abortus, i to je podatak koji je alarmantan.”, dodaje dr Fazlagić.

Problem sa neredovnom upotrebom kontracepcije posebno imaju mladi. Dr Marija Obradović, ginekolog, v.d. direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd naglašava “Znamo od ranije da se posle Albanije, u Srbiji najmanje koristi kontracepcija, a rezultati ovog istraživanja to i potvrđuju. Naročito je važno da radimo na informisanju mladih. Mi se trudimo da kroz rad edukativnih timova napravimo što bolji pristup pacijentu. Generalno gledano, kontracepcija pored zaštite od trudnoće ima i važan terapijski učinak”.

Rezultati sprovedene ankete “Istine i zablude o kontracepciji”:

 • Ispitanice između 20 i 40 godina
 • Ravnomerna geografska zastupljenost učesnica ankete
 • 46% ispitanica ima završen fakultet
 • 1/3 ispitanica nikad nije bilo kod ginekologa ili nije bila duže od dve godine
 • Skoro sve ispitanice (93,2%) čule su za sve vrste kontracepcije
 • 14% anketiranih kao kontracepciju koristi prekid odnosa i računanje plodnih dana, uprkos tome što 93% zna da su to nepouzdane metode
 • Samo 3% ispitanica koristilo je pilulu za dan posle
 • 41% ispitanica nikada ne bi koristilo kontraceptivne pilule
 • 46% ispitanica ima predsrasude o hormonskoj kontraceptivnoj piluli
 • Više od polovine ispitanica (57%) je informacije o hormonskoj kontracepciji dobilo od ginekologa, a njih 24% putem medija
 • 63% anketiranih izjavilo da im ginekolog nije inicirao korišćenje i metodu kontracepcije
 • 33% ispitanica misli da je hitna kontracepcija štetna
 • Više od polovine misli da se hitna kontracepcija može koristiti samo jednom godišnje
 • 80% izjavilo da odluku o kontracepciji donosi sa svojim partnerom
 • 40% imalo abortus, a od toga 30% pre rođenja prvog deteta
 • 12% imalo abortus posle rođenja deteta