Dan kada su se čikaški radnici krajem XIX veka izborili za radno vreme od 8 sati predstavljao je veliku prekretnicu.

Tako zamišljen raspored dnevnih aktivnosti (8 sati rada, 8 sati slobodnog vremena, 8 sati sna) je dugo bio prisutan i predstavljao idealan balans dnevnih aktivnosti.

miroslav-milojevic_m
Miroslav Milojević, Win Win

Međutim, 120 godina kasnije, neprekidnim povećavanjem poslovnih obaveza, radni dan postaje sve duži na uštrb slobodnih aktivnosti i odmora. Zaposleni sve više vremena provode u kancelariji, a vreme za odmor i san provode u odgovaranju na stotine pristiglih mail-ova.  Kao posledica toga, stres je postao svakodnevni pratilac.

Kako se izboriti?

Na dužinu dana ne možemo da utičemo (još uvek). A najčešće ni na broj poslovnih obaveza i radnih zadataka koje u toku dana imamo. Ipak, ono na šta možemo uticati je način na koji organizujemo naše vreme.

U organizaciji vremena nam pomažu veštine „Upravljanja vremenom“.  Veštine upravljanja vremenom predstavljaju niz tehnika i navika čijom primenom obezbeđujemo da vreme iskoristimo na najbolji mogući način i samim tim poslovne zadatke izvršimo efikasnije. Time sebi omogućavamo više slobodnog vremena koje možemo provoditi na način na koji želimo i sa kim želimo.

Pa hajde onda da upravljamo našim vremenom. Za početak, napišite listu svojih obaveza. Šta bi sve trebalo da uradite sutra?